Licznik odwiedzin

ENCYKLIKI BEZ TAJEMNIC

 

Słowo „encyklika”, pochodzące z greki, oznacza „list okólny”, który papież – jako odpowiedzialny za cały Kościół powszechny – wysyła do Kościołów pozostających w komunii z biskupem Rzymu – przypomina portugalska agencja Ecclesia. Najwięcej encyklik ogłosił papież Leon XIII (1878-1903) – aż 86 w ciągu 25 lat swego pontyfikatu.

W Kościele pierwotnym biskupi rozsyłali pisma okólne, odczytywane w poszczególnych Kościołach dla ujednolicenia stanowisk w kwestiach spornych; szczególną rolę miały pisma papieży, którzy podobnie jak apostołowie - wysyłali listy do różnych lokalnych Kościołów. (...) Encyklika, będąc osobistym listem papieża (mimo zredagowania na jego polecenie), ma na celu utrzymanie w Kościele jedności wiary i przekonań; służy wyjaśnianiu kwestii spornych, wskazywaniu właściwego kierunku rozwoju doktryny chrześcijańskiej, konkretnym pouczeniom, a niekiedy nawet dogmatycznym definicjom”.

 

Dla porównania św. Jan Paweł II (1978-2005) w ciągu ponad 26 lat wydał ich 14. Jednak wiele encyklik Leona XIII było tekstami krótkimi i dziś nazwano by je raczej listami apostolskimi lub orędziami. Tytuł encykliki pochodzi od pierwszych słów jej oficjalnej, łacińskiej wersji. Encykliki adresowane są do wiernych Kościoła katolickiego, a ich treść dotyczy zwykle spraw doktrynalnych lub moralnych i ma na celu wzbudzenie pobożności. Gdy zaś poruszają kwestie społeczne, adresowane są nie tylko do katolików, ale także do wszystkich ludzi dobrej woli – praktykę tę zapoczątkował w 1963 r. encykliką „Pacem in terris” św. Jan XXIII. Encykliki wywodzą się ze starożytnej praktyki wysyłania listów przez jednych biskupów do drugich, by zapewnić jedność doktryny i życia Kościoła. Praktykę tę wznowił papież Benedykt XIV (1740-1758) wysyłając „listy okólne” do biskupów na tematy doktrynalne, moralne lub dyscyplinarne, dotyczące całego Kościoła. Jednak sam termin „encyklika” wszedł do powszechnego użytku dopiero za pontyfikatu Grzegorza XVI (1831-1846).;

 

Na naszej stronie pragnęlibyśmy zgromadzić w jednym miejscu wszystkie Encykliki Papieskie które zostały przetłumaczone na język polski.

Źródła stron są tutaj