Papież Benedykt XIV

 

Papież JAN PAWEŁ II- krótki życiorys

 

tak nie

 

 

 

Strona główna) 
Licznik odwiedzin
Spis encyklik
Tytuł encykliki Data

1. Redemptor hominis, Jezus Chrystus - Odkupiciel człowieka

4 marca 1979

2. Dives in misericordia , Boże miłosierdzie

30 listopada 1980

3. Laborem exercens, O pracy ludzkiej

14 września 1981

4. Slavorum apostoli, Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego

2 czerwca 1985

5. Dominum et vivificantem, Duch Święty w życiu Kościoła i świata

18 maja 1986

6. Redemptoris Mater, Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła

25 marca 1987

7. Sollicitudo rei socialis, Społeczna troska

30 grudnia 1987

8. Redemptoris missio, O stałej aktualności posłania misyjnego

7 grudnia 1990

9. Centesimus annus, W stulecie encykliki Leona XIII Rerum Novarum

1 maja 1991

10. Veritatis splendor, Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła

6 sierpnia 1993

11. Evangelium vitae, O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

25 marca 1995

12. Ut unum sint, O działalności ekumenicznej

25 maja 1995

13. Fides et ratio,, O relacjach między wiarą a rozumem

14 września 1998

14. Ecclesia de Eucharistia, Eucharystia w życiu Kościoła

17 kwietnia 2003