Papież Benedykt XV

 

Papież JAN XXIII- krótki życiorys

 

tak nie

 

 

 

Strona główna) 
Licznik odwiedzin
Spis encyklik
Tytuł encykliki Data

1. Ad Petri Cathedram , O rozwoju prawdy, jedności i pokoju w duchu miłości

29 czerwca 1959

2. Sacerdotii nostri primordia , O św. Janie Marii Vianneyu

1 sierpnia 1959

3. Grata Recordatio, O modlitwie za Kościół, o misjach, pokoju i sprawiedliwości na świecie

1959

4. Princeps Pastorum, O potrzebie rodzimego duchowieństwa na misjach i zaangażowaniu świeckich

1959

5. Mater et Magistra , O współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej

15 maja 1961

6. Aeterna Dei Sapientia , O św. Leonie I Wielkim, Papieżu i Doktorze Kościoła

11 listopada 1961

7. Paenitentiam Agere, O potrzebie wewnętrznej i zewnętrznej pokuty

1 czerwca 1962

8. Pacem in Terris , O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności

11 kwietnia 1963