Papież Benedykt XV

 

Papież PIUS XII- krótki życiorys

 

tak nie

 

 

 

Strona główna) 
Licznik odwiedzin
Spis encyklik
Tytuł encykliki Data Tytuł encykliki Data
1. Summi Pontificatus , O solidarności ludzkiej i państwie totalitarnym 20 października 1939 22. Sempiternus Rex Christus, O Soborze w Chalcedonie 8 września 1951
2. Sertum Laetitiae, W 150 rocznicę powstania Kościoła katolickiego w USA 1 listopada 1939 23. Ingruentium Malorum, O odmawianiu Różańca 15 września 1951
3. Saeculo Exeunte Octavo, W 800-lecie niepodległości Portugalii 13 czerwca 1940 24. Orientales Ecclesias, O Kościołach Wschodnich 15 grudnia 1952
4. Mystici corporis , O Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa i o naszym w nim zjednoczeniu z Chrystusem 29 czerwca 1943 25. Doctor Mellifluus, O Św. Bernardzie z Clairvaux 24 maja 1953
5. Divino Afflante Spiritu , O rozwoju studiów biblijnych 30 września 1943 26. Fulgens corona , O Niepokalanym Poczęciu NMP 8 września 1953
6. Orientalis Ecclesiae, O Św. Cyrylu 9 kwietnia 1944 27. Sacra Virginitas, O świętym dziewictwie 25 marca 1954
7. Communium Interpretes Dolorum, Na zakończenie II wojny światowej 15 kwietnia 1945 28. Ecclesiae Fastos, O Św. Bonifacym 5 czerwca 1954
8. Orientales Omnes Ecclesias, 250 lat przyłączenia Kościoła Greckokatolickiego do Rzymu 23 grudnia 1945 29. Ad Sinarum Gentem, Ponadnarodowość Kościoła 7 października 1954
9. Quemadmodum, O bezzwłocznej pomocy na rzecz dzieci cierpiących niedostatek 6 stycznia 1946 30. Ad Caeli Reginam, O Królewskiej godności NMP 11 października 1954
10. Deiparae Virginis Mariae, Czy powinniśmy definiować Wniebowzięcie? 1 maja 1946 31. Haurietis aquas , O kulcie Serca Jezusowego 15 maja 1955
11. Fulgens Radiatur, O Św. Benedykcie 21 marca 1947 32. Musicae Sacrae Disciplina , O muzyce sakralnej 25 grudnia 1955
12. Mediator Dei , O Świętej Liturgii 20 listopada 1947 33. Luctuosissimi Eventus, O modlitwie w intencji zamieszek na Węgrzech 28 października 1956
13. Optatissima pax , O pokoju 18 grudnia 1947 34. Laetamur Admodum, Wezwanie do modlitwy o pokój, wobec zamieszek w Poznaniu, na Węgrzech i na Środkowym Wschodzie 1 listopada 1956
14. Auspicia Quaedam, O publicznych modlitwach w intencji pokoju na świecie i o rozwiązanie konfliktu w Palestynie 1 maja 1948 35. Datis Nuperrime, Potępienie bezprawnego użycia siły na Węgrzech 5 listopada 1956
15. In Multiplicibus Curis, O modlitwach o pokój w Palestynie 24 października 1948 36. Fidei Donum, O stanie misji katolickich, szczególnie w Afryce 21 kwietnia 1957
16. Redemptoris Nostri Cruciatus, O miejscach świętych w Palestynie 15 kwietnia 1949 37. Invicti athletae Christi , W trzechsetną rocznicę chwalebnego męczeństwa św. Andrzeja Boboli 16 maja 1957
17. Anni Sacri, O zwalczaniu ateistycznej propagandy w świecie 12 marca 1950 38. Le pelegrinage de Lourdes , Ostrzeżenie przed materializmem w stulecie objawień w Lourdes 2 lipca 1957
18. Summi Maeroris, Wezwanie do modlitwy o pokój 19 lipca 1950 39. Miranda Prorsus, O środkach masowego przekazu: filmie, radiu i telewizji 8 września 1957
19. Humani Generis, Teoria ewolucji a rozwój Kościoła 22 sierpnia 1950 40. Ad Apostolorum Principis, O komunizmie i Kościele w Chinach 29 czerwca 1958
20. Mirabile Illud 6 grudnia 1950 41. Meminisse Iuvat, Modlitwy za prześladowany Kościół 14 lipca 1958
21. Evangelii Praecones, O wspieraniu misji katolickich 2 czerwca 1951