Papież Benedykt XV

 

Papież PIUS XI- krótki życiorys

 

tak nie

 

 

 

Strona główna) 
Licznik odwiedzin
Spis encyklik
Tytuł encykliki Data Tytuł encykliki Data
1. Ubi Arcano Dei , O pokoju Chrystusowym w Królestwie Chrystusa, 23 grudnia 1922 16. Ad salutem humani, W 1500. rocznicę śmierci św. Augustyna, 20 kwietnia 1930
2. Rerum Omnium Perturbationem, W 300-lecie śmierci św. Franciszka Salezego, 26 stycznia 1923 17. Casti Connubi, O małżeństwie chrześcijańskim, 31 grudnia 1930
3. Studiorum ducem, O Świętym Tomaszu z Akwinu w 600-lecie jego kanonizacji, 29 czerwca 1923 18. Quadragesimo Anno, O odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do Prawa Ewangelicznego na czterdziestą rocznicę encykliki „Rerum novarum”, 15 maja 1931
4. Ecclesiam Dei admirabili, W 300-lecie śmierci św. Jozafata Kuncewicza, 12 listopada 1923 19. Non Abbiamo Bisogno, O prześladowaniu Akcji Katolickiej we Włoszech, 29 czerwca 1931
5. Maximam Gravissimamque, O zrzeszeniach diecezjalnych we Francji, 18 stycznia 1924 20. Nova impendet, O kryzysie gospodarczym, 2 października 1931
6. Quas Primas, O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla, 11 grudnia 1925 21. Lux Veritatis temporumque testis, O Powszechnym Soborze Efeskim odbytym przed piętnastu wiekami, 25 grudnia 1931
7. Rerum Ecclesiae, O misjach katolickich, 28 lutego 1926 22.  Caritate Christi, O modłach błagalnych, które do Najśw. Serca Jezusowego zasyłać należy w obecnych utrapieniach rodzaju ludzkiego, 3 maja 1932
8. Rite Expiatis, O św. Franciszku z Asyżu w 700. rocznicę jego śmierci, 30 kwietnia 1926 23. Acerba Animi Anxitudo, O przykrym położeniu katolicyzmu w Republice Meksykańskiej, 29 września 1932
9. Iniquis Afflictisque, O prześladowaniu katolików w Meksyku, 18 listopada 1926 24. Dilectissima nobis, O ucisku Kościoła Katolickiego w Hiszpanii, 3 czerwca 1933
10. Mortalium animos, O popieraniu prawdziwej jedności religii, 6 stycznia 1928 25.  Ad Catholici Sacerdotii Fastigium, O kapłaństwie katolickim, 20 grudnia 1935
11. Miserentissimus Redemptor, O wspólnym zadośćuczynieniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu, 8 maja 1928 26. Vigilanti cura, O widowiskach kinematograficznych, 29 czerwca 1936
12. Rerum orientalium, O popieraniu studiów spraw wschodnich, 8 września 1928 27. Mit brennender Sorge, O położeniu Kościoła Katolickiego w Rzeszy Niemieckiej, 14 marca 1937
13. Mens Nostra, O znaczeniu rekolekcji zamkniętych, 20 grudnia 1929 28. Divini Redemptoris, O bezbożnym komunizmie, 19 marca 1937
14. Quinquagesimo ante anno, W 50. rocznicę święceń kapłańskich papieża, 23 grudnia 1929 29. Nos Es Muy Conocida, O sytuacji religijnej w Meksyku, 28 marca 1937
15. Divini Illius Magistr, O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, 31 grudnia 1929 30. Ingravescentibus Malis, O różańcu św. Najświętszej Maryi Panny 29 września 1939