Papież Leon XIII

 

Papież LEON XIII- krótki życiorys

 

tak nie

 

 

 

Strona główna) 
Licznik odwiedzin
Spis encyklik
Tytuł encykliki Data Tytuł encykliki Data
1.  Inscrutabili Dei consilio, O postaciach zła w społeczeństwie oraz misji Kościoła i papiestwa   21 kwietnia 1878 45.  Magnae Dei matris, O Różańcu Świętym   8 września 1892
2.  Quod apostolici muneris, O socjalizmie  28 grudnia 1878 46.  Custodi di quella Fede, O masonerii   8 grudnia 1892
3.  Aeterni Patris,O znaczeniu filozofii   4 sierpnia 1879 47.  Inimica vis, O masonerii   8 grudnia 1892
4.  Arcanum divinae sapientiae, O chrześcijańskim małżeństwie   10 lutego 1880 48.  Ad extremas, O seminariach dla rodzimego duchowieństwa   24 czerwca 1893
5.  Grande Munus, O św. Cyrylu i Metodym   30 września 1880[2] 49.  Constanti Hungarorum, O Kościele na Węgrzech   2 września 1893
6.  Sancta Dei Civitas, O misjach   3 grudnia 1880 50.  Laetitiae sanctae, O pochwale nabożeństwa różańcowego   8 września 1893
7.  Diuturnum illud, O pochodzeniu władzy cywilnej   29 czerwca 1881 51.  Non mediocri, O Kolegium Hiszpańskim w Rzymie   25 października 1893
8.  Licet multa, O Katolicyzmie w Belgii   3 sierpnia 1881 52.  Providentissimus Deus, O studiach nad Pismem Świętym   18 listopada 1893
9.  Etsi nos, O warunkach Kościoła we Włoszech   15 lutego 1882 53.  Caritatis, O Kościele w Polsce   19 marca 1894
10.  Auspicato concessum, O św. Franciszku z Asyżu   17 września 1882 54.  Inter graves, O Kościele w Peru   1 maja 1894
11.  Cum Multa Sint, O warunkach Kościoła w Hiszpanii   8 grudnia 1882 55.  Litteras a vobis, O duchowieństwie w Brazylii   2 czerwca 1894
12.  Supremi Apostolatus Officio, O pobożności różańcowej   1 września 1883 56.  Iucunda semper expectatione, O Różańcu Świętym   8 września 1894
13.  Nobilissima Gallorum Gens, O kwestiach religijnych we Francji   8 lutego 1884 57.  Christi nomen et regnum (tekst encykliki), O Kościele na dalekim Wschodzie   24 grudnia 1894
14.  Humanum genus, O masonerii   20 kwietnia 1884 58.  Longinqua, O katolicyzmie w USA   6 stycznia 1895
15.  Superiore anno, O odmawianiu Różańca Świętego   30 sierpnia 1884 59.  Permoti nos, O sytuacji społecznej w Belgii   10 lipca 1895
16.  Immortale Dei , O państwie chrześcijańskim   1 listopada 1885 60.  Adiutricem populi, O Różańcu Świętym   5 września 1895
17.  Spectata fides, O edukacji chrześcijańskiej w Anglii   27 listopada 1885 61.  Insignes, O jubileuszu tysiąclecia Węgier   1 maja 1896
18.  Quod auctoritatae, O ogłoszeniu nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego   22 grudnia 1885 62.  Satis cognitum, O jedności Kościoła   29 czerwca 1896
19.  Iampridem nobis, O katolicyzmie w Niemczech   6 stycznia 1886 63.  Fidentem piumque animum, O Różańcu Świętym   20 września 1896
20.  Quod multum, O wolności Kościoła na Węgrzech   22 sierpnia 1886 64.  Divinum illud munus, O Duchu Świętym   9 maja 1897
21.  Pergrata nobis, O Kościele w Portugalii   14 września 1886 65.  Militantis ecclesiae, O Świętym Piotrze Kanizjuszu   1 sierpnia 1897
22.  Vi è ben noto, O Różańcu Świętym w kontekście sytuacji Kościoła we Włoszech   20 września 1887 66.  Augustissimae virginis mariae, O Bractwach Różańcowych   12 września 1897
23.  Officio sanctissimo, O Kościele w Bawarii   22 grudnia 1887 67.  Affari vos, O kwestiach szkoły w Manitobie   8 grudnia 1897
24.  Quod anniversarius, W 50. rocznicę święceń kapłańskich Papieża   1 kwietnia 1888 68.  Caritatis studium, O Kościele w Szkocji   25 czerwca 1898
25.  In Plurimis, O niewolnictwie   5 maja 1888 69.  Spesse volte, O prześladowaniu organizacji katolickich we Włoszech   5 sierpnia 1898
26.  Libertas, O wolności człowieka 20 czerwca 1888 70.  Quam religiosa, O państwowym prawie małżeńskim w Peru   16 sierpnia 1898
27.  (tekst encykliki), O wolności człowieka   20 czerwca 1888 71.  Diuturni temporis, O Różańcu Świętym   5 września 1898
28.  Saepe nos, O bojkocie w Irlandii   24 czerwca 1888 72.  Quum diuturnum, O zgromadzeniu plenarnym Episkopatu Ameryki Łacińskiej   25 grudnia 1898
29.  Paterna caritas, O jedności Ormiańskiego Kościoła Katolickiego z Rzymem   25 czerwca 1888 73.  Annum Sacrum, O zawierzeniu ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa   25 maja 1899
30.  Quam aeruminosa, O włoskich imigrantach   10 grudnia 1888 74.  Depuis le jour, O edukacji duchowieństwa we Francji   8 września 1899
31.  Esti cunctas, O Kościele w Irlandii  21 grudnia 1888 75.  Paternae, O edukacji duchowieństwa w Brazylii   18 września 1899
32.  Exeunte iam anno, O świętym kształtowaniu życia   25 grudnia 1888 76.  Omnibus compertum, O jedności z Kościołem Melchickim   21 lipca 1900
33.  Magni nobis gaudi, O katolickim uniwersytecie w USA   7 marca 1889 77.  Tametsi futura prospicientibus, O Jezusie Chrystusie Odkupicielu   1 sierpnia 1900
34.  Quamquam pluries, O kulcie Świętego Józefa   15 sierpnia 1889 78.  Graves de communi (tekst encykliki), O demokracji chrześcijańskiej   18 stycznia 1901
35.  Sapientiae christianae, O chrześcijanach jako obywatelach   10 stycznia 1890 79.  Gravissimas, O zakonach w Portugalii   16 maja 1901
36.  Dall'alto dell'Apostolico Seggio, O masonerii we Włoszech   15 października 1890 80.  Reputantibus, O kwestiach językowych w Czechach   20 sierpnia 1901
37.  Catholicae Ecclesiae, (tekst encykliki), O ofierze na rzecz wykupywania niewolników i misjonarzy w Afryce   20 listopada 1890 81.  Urbanitatis veteris, O założeniu seminarium w Atenach   20 listopada 1901
38.  In ipso supremi, O zebraniach Episkopatu w Austrii   3 marca 1891 82.  In amplissimo, O Kościele w USA   15 kwietnia 1902
39.  Rerum novarum (tekst encykliki), O kwestii robotniczej   15 maja 1891 83.  Quod votis, O powstaniu uniwersytetów katolickich na terenie Austro-Węgier   30 kwietnia 1902
40.  Pastoralis, O unii religijnej w Portugalii   25 lipca 1891 84.  Mirae caritatis, O Eucharystii   28 maja 1902
41.  Pastoralis officii, O pojedynkach w państwach niemieckich i Austro-Węgrzech   12 września 1891 85.  Quae ad nos, O Kościele w Czechach i Morawach   22 sierpnia 1902
42.  Octobri mense, O Różańcu Świętym   22 września 1891 86.  Fin dal principio, O edukacji duchowieństwa we Włoszech   8 grudnia 1902
43.  Au Milieu Des Sollicitudes, O Kościele i państwie we Francji   16 lutego 1892 87.  Dum multa, O ustawodawstwie małżeńskim w Ekwadorze   24 grudnia 190
44.  Quarto abeunte saeculo, O czterechsetleciu odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba   16 lipca 1892