Papież Pius IX

 

Papież PIUS IX- krótki życiorys

 

tak nie

 

 

 

Strona główna) 
Licznik odwiedzin
Spis encyklik
Tytuł encykliki Data Tytuł encykliki Data
1.Qui pluribus, O wierze i religii  9 listopada 1846 40.Maxima quidem, O zgodności obyczajów ludowych z wiarą  9 czerwca 1862
2.Nei giorni  9 listopada 1846 41.Quanto conficiamur, Przeciw promowaniu fałszywych doktryn  10 sierpnia 1863
3.Praedecessores Nostros, O pomocy dla Irlandii  25 marca 1847 42.Incredibili afflictamur, O prześladowaniu w Nowej Gwinei  17 września 1863
4.Ubi primum/1, O dyscyplinie zakonników  17 czerwca 1847 43.Tuas libenter  21 grudnia 1863
5.Romani e quanti, O zarządzaniu Państwem Kościelnym  14 marca 1848 44.Multis gravissimis  28 stycznia 1864
6.Nelle istituzioni  14 marca 1848 45.Ubi Urbaniano, O katolicyzmie polskim w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym  30 lipca 1864
7.Non semel, O potępieniu ruchów rewolucyjnych we Włoszech  23 czerwca 1848 46.Maximae quidem, O Kościele w Bawarii  18 sierpnia 1864
8.Da questa pacifica, Do wiernych rzymian podczas emigracji papieskiej w Gaecie  1 stycznia 1849 47.Quanta cura, potępienie błędów modernizmu  8 grudnia 1864
9.Ubi primum/2, O Niepokalanym Poczęciu  2 lutego 1849 48.Multiplices inter /1, Przeciw masonerii  25 września 1865
10.La serie, O sytuacji międzynarodowej  14 lutego 1849 49.Meridionali Americae, O seminarium dla rodzimej ludności  30 września 1865
11.Quibus, quantisque, O restauracji władzy papieskiej nad Rzymem  12 sierpnia 1849 50.Levate, Przeciw rusyfikacji ziem polskich  27 października 1867
12.Noscitis et Nobiscum, O Kościele w Państwie Kościelnym  8 grudnia 1849 51.Ex quo infensissimi, O bitwie nad Mentaną  14 listopada 1867
13.Si semper antea, O restauracji władzy papieskiej nad Rzymem  14 sierpnia 1850 52.Aeterni Patris, o sytuacji Kościoła w przededniu soboru  29 czerwca 1868
14.Exultavit cor nostrum, O skutkach Jubileuszu  21 listopada 1851 53.Arcano divinae  8 września 1868
15.Ex aliis nostris  21 listopada 1851 54.Iam vos omnes  13 września 1868
16.Nemo certe ignorat, O dyscyplinie duchowieństwa  25 marca 1852 55.Religiosas regularium  23 lutego 1870
17.Probe noscitis, O dyscyplinie duchowieństwa  17 maja 1852 56.Non sine gravissimo, O katolikach z Armenii  24 lutego 1870
18.Inter multiplices, Błaganie o jedność ducha przeciw propagandzie postulującej zniesienie władzy doczesnej papieża  21 marca 1853 57.Multiplices inter /2  23 marca1870
19.Neminem vestrum, O prześladowaniu Ormian  2 lutego 1854 58.Apostolici ministerii  5 kwietnia 1870
20.Optime noscitis /1, O planowanym uniwersytecie katolickim w Irlandii  20 marca 1854 59.Quo impensiore  20 maja 1870
21.Apostolicae nostrae, Wezwanie do modlitwy o pokój  1 sierpnia 1854 60.Respicientes ea, Protest z powodu zaboru Państwa Kościelnego  1 listopada 1870
22.Inter graves  1 listopada 1854 61.Ecclesia dei  2 marca 1871
23.Ineffabilis Deus  8 grudnia 1854 62.Ubi nos, ponowna obrona praw Stolicy Apostolskiej do państwa kościelnego, zajętego przez nowe państwo włoskie  15 maja 1871
24.Singulari quadam  23 grudnia 1854 63.Beneficia Dei, Na 25-lecie pontyfikatu Papieża  4 czerwca 1871
25.Optime noscitis /2, O spotkaniach Episkopatów  5 listopada 1855 64.Saepe, Venerabilis, Dziękczynienie za 25 lat pontyfikatu  5 sierpnia 1871
26.Cum saepe, Przeciw ustawodawstwu antykatolickiemu w Sabaudii  26 lipca 1855 65.Ordinem vestrum  27 października 1871
27.Singulari quidem, O Kościele w Austrii  17 marca 1856 66.Costretti nelle  16 czerwca 1872
28.Cum nuper, obrona praw Stolicy Apostolskiej do państwa kościelnego  20 stycznia 1858 67.Quartus supre, O Kościele w Armenii  6 stycznia 1873
29.Amantissimi Redemptoris, O kapłanach i duszpasterstwie  3 maja 1858 68.Etsi multa, O Kościele we Włoszech, Niemczech i Szwajcarii  21 listopada 1873
30.Cum Sancta Mater, Błaganie o modlitwę powszechną  27 kwietnia 1859 69.In magnis illis, O bezprawnej konsekracji Gaspare Giovanni Rinkela na biskupa Harlemu  27 grudnia 1873
31.Qui nuper, O Państwie Kościelnym  18 czerwca 1859 70.Vix dum a nobis, O Kościele w Austrii  7 marca 1874
32.Ad gravissimum, O władzy doczesnej Papieża  20 czerwca 1859 71.Omnenem sollicitudinem, O obrządku grecko-rusińskim  13 maja 1874
33.Maximo animi, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne  26 września 1859 72.Non expedit, O zakazie udziału katolików w polityce państwa włoskiego  10 września 1874
34.Nullis certe, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne  19 stycznia 1860 73.Gravibus ecclesiae, Ogłoszenie Roku Świętego 1875  24 grudnia 1874
35.Cum catholica Ecclesia, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne  26 marca 1860 74.Quod nunquam, O Kościele w Prusach (sprzeciw wobec Kulturkampfu)  5 lutego 1875
36.Novos et ante, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne  26 marca 1860 75.Graves ac diuturnae, O Kościele w Szwajcarii  23 marca 1875
37.Multis gravibusque, Przeciw Księciu Badenii, z powodu nieratyfikowania konkordatu  24 kwietnia 1860 76.Quae in Patriarchatu, O Kościele w Chaldei  1 września 1876
38.Iamdum cernimus, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne  18 marca 1861 77.Dives in misericordia Deus, ogłaszająca św. Franciszka Salezego Doktorem Kościoła (tekst encykliki j. angielski) 16 listopada 1877
39.Amantissimus humani, O opiece nad Kościołami  8 kwietnia 1862